info@vranici.cz

Vranických 5P čemu se chceme věnovat?

Vranických 5P – čemu se chceme věnovat?

Vranických 5P – témata, vybraná z volebního programu, kterým se chceme v letech 2022 – 2026 věnovat zejména:

Ú – úklid města; současný stav veřejných prostor je bijící do očí, proto chceme v následujících letech tlačit na úklid ulic a chodníků, ale i městského hřbitova. Do našeho města přijíždí spousta návštěvníků a turistů, a když chtějí například navštívit zámek, tak se musí doslova „brodit“ Jiráskovou ulicí.

S – sportoviště; naše sdružení je z části tvořeno také aktivními sportovci, kteří z vlastní zkušenosti znají stadiony, hřiště a atletické dráhy v jiných městech. Naší snahou bude modernizace a renovace sportovišť, aby vyhovovala vysokým nárokům našich sportovních oddílů, ale i dětí ze ZŠ. Zároveň chceme iniciovat renovaci cyklostezky do Chrudimi, aby byla bezpečnější a více vyhovovala silnému provozu.

K – kompostárna; skvělý nápad, který trochu drhne. Nalézt optimální způsob fungování a přínosu pro občany a město bude také patřit mezi priority naší práce.

D – dopravní situace; řešit dopravu v ulicích, systém parkování, ale i renovaci chodníků v souladu s potřebami obyvatel a maximálním zastoupením zeleně, to je výzva, na kterou chceme reflektovat.

O – odpady; poplatky za svoz odpadu, ale i možnost bezplatného a ekologického odložení odpadu ve sběrném dvoře, recyklace a třídění, náklady na zpracování odpadů v rozpočtu města, to vše jsou témata, která chceme řešit.