info@vranici.cz

Volební program

Slatiňácí Slatiňanům

bez dalších politických ambicí!

1

Využívat maximum finančních prostředků na investice ze strukturálních fondů a rozvíjet regionální spolupráci s dalšími obcemi

2
Usilovat o podporu dostupného bydlení pro všechny občany
3
Podporovat využití obnovitelných zdrojů energie na pokrytí potřeb nemovitostí města
4
Realizovat rekonstrukci a budování nových chodníků a místních komunikací.
5
Podporovat revitalizaci cyklostezky do Chrudimi a její další rozvoj ve spolupráci s okolními obcemi
6
Podporovat tvorbu a změny v územním plánu ve prospěch občanů
7
Usilovat o účelnou dopravní obslužnost a propojení s Chrudimí linkou MHD
8
Podporovat zřízení adekvátního psího parku
1

Důsledně dbát na zlepšení úklidu obce a navýšení počtu veřejných odpadních nádob

2
Podporovat otázku tříděného sběru odpadů v naší obci a budeme toto prosazovat
3
Neustále rozšiřovat péči o zeleň, úpravu travnatých ploch v obecním majetku, budování míst pro odpočinek a využití volného času
4
Respektovat průmysl v obci, vždy s ohledem na zdraví a kvalitu života občanů obce
1

Naším cílem maximální podpora sportu

2
Usilovat o úspěšnou modernizaci sportovišť na území obce
3
Podporovat činnost sportovních a spolkových organizací reprezentujících město
4
Podporovat zřízení sportovních volnočasových ploch, skateparku a hřiště pro nejmenší
1

Spolupracovat s Policií ČR a Městskou policií pro naší bezpečnou obec

2
Podporovat činnost SDH, vybavovat je takovými věcnými prostředky, aby naši hasiči byli platným článkem integrovaného záchranného systému Pardubického kraje, jako je tomu doposud
3
Řádně pečovat o místní rozhlas a veřejné osvětlení
4
Usilovat o úpravy místních komunikací s ohledem na bezpečnost a účelnost
1

Usilovat o udržení zdravotnických služeb pro občany obce

2
Usilovat o úspěšnou modernizaci sportovišť na území obce
3
Podporovat sociální služby pro naše občany a plnohodnotný život seniorů
1

Podporovat činnost Místní knihovny s veřejným internetem

2
Podporovat aktivity pro pořádání kulturních akcí v obci ze strany zájmových organizací a spolků podle stanoveného a platného grantového systému
3
Usilovat o oživení procesu rekonstrukce Kabeláčova mlýna k využití pro kulturní a společenské akce
1

Podporovat podnikání v naší obci ať už stávající podnikatele, tak i nové

2
Podporovat firmy vytvářející pracovní místa na území obce