info@vranici.cz

Ohlédnutí za povolebním vyjednáváním

Ohlédnutí za povolebním vyjednáváním

Předně ještě jednou moc děkujeme všem za podporu a hlasy, tak silný mandát je opravdu velkým závazkem. Zároveň patří velké díky Pavlu Vokurkovi, který z pozice volebního manažera celou kampaň zajišťoval.

Jelikož zajíci se sčítají po honu a po bitvě je každý generálem, tak dovolte malý vhled do událostí posledních dvou měsíců. Počty zastupitelů byly jasné, možností spolupráce se jevilo několik. Z určitých osobních důvodů první vyjednávání začalo s SNK ED. Již v neděli po volbách byla podepsána dohoda s tím, že Vraníci budou mít post starosty a SNK ED místostarosty za podpory SPD (rada 3:2:2). A ejhle, druhý den ráno, po dvanácti hodinách, již podepsané neplatilo. Následující týden se čekalo, až budou ED v plném počtu. Poté byli Vraníci zásobování různými argumenty, proč by se měly posty otočit. Od původní dohody se tedy odstoupilo a začínalo se od nuly. Zároveň se veřejný prostor začal plnit pomluvami a nařčeními, proč vlastně Vraníci kandidují a co tím sledují (na zastupitelstvu 22.11. pan Šťastný odhalil, odkud tehdy tento zatuchlý vítr vál). Rozběhla se nová jednání a přístup zástupců Sedmy poté, co byly pomluvy uvedeny na pravou míru, byl velmi otevřený. Výsledkem byla koaliční smlouva mezi Sedmou, Vraníky a KDU-ČSL, kdy vítěz má starostu, tedy Sedma, Vraníci místostarostu a radní budou v poměru 4:3. Proč byl termín ustavujícího zastupitelstva stanoven na nejzazší termín, kdy bylo jasné, že koalice nebude mít plný počet členů k prohlasování nového vedení, je věcí spekulací. S dalším, tedy prvním řádným, zastupitelstvem se také příliš nespěchalo, takže výsledkem je to, že máme nové vedení města jako jedni z posledních v zemi a nemáme schválený a ani připravený rozpočet na příští rok. 

Je jasné, že začátek nebude lehký, ale věříme, že nasazení a empatie pomohou případná zaškobrtnutí překonat.